fbpx

Najs film er et produksjonsmiljø, med base i Oslo, som fokusere på å lage produksjoner som skal få våre egne og andre filmskapere til å vokse og muligheten til å utforske sin fortellerstemme.

Produsent & Regissør

Christian Søgaard | christian@najsfilm.no | +47 938 13 450

Med bakgrunn som konseptutvikler og produsent fra reklamebransjen har Christian opparbeidet seg muligheten til å utfordre ideene som skapes.

Ingen ide er feil, men å dykke dypere ned i materien for å finne gullet er essensielt for å skape historier som etterlater en tanke hos seeren. 

Som regissør og produsent i Najs fokuserer han på å skape produksjoner som er gøy å være med på for alle. Er det gøy og motiverende atmosfære på set, skinner det igjennom til endelig leveransen.

Jobber også som daglig leder.

Produsent & Utviklingsansvarlig

Anners-David Engebretsen | anners-david@najsfilm.no | +47 984 04 240

Anners-David kommer med bred erfaring og fartstid i bransjen, og har gjort det meste når det gjelder innspilling. Han startet som kameraassistent i NRK da han var 18, og har jobbet med både forarbeid, live-events og etterarbeid.

Fokuset og lidenskapen hans ligger i innspillinger og har de siste årene jobbet mest som innspillingsleder.

På set er det viktig for ham at alle har det de trenger for å yte sitt beste, og at de har en fin dag på jobb. Som produsent i Najs! vil Anners-David fokusere på god lagkjemi. Det gir godt samarbeid og motiverer til bedre innsats som gir bedre resultater.

Han vil også jobbe med manus og være produksjonssjef, samt innspillingsleder når det lar seg gjøre.

Faktura-mottak

faktura@najsfilm.no